Työntekijälle

Työmme on itsenäistä asiakastyötä ja päivät kuluvat kentällä. Muiden työntekijöiden kanssa keskustelut ovat antoisia ja työhyvinvointia sekä ammatillisuutta tukevia. Meillä niihin on mahdollisuus säännöllisten palaverien yhteydessä.

Asiakasasioihin, tiedottamiseen ja työhyvinvointiteemaan liittyen järjestämme säännölliset tapaamiset. Oman esimiehen kanssa omaa hyvinvointia voi puntraoida ja ajan varata milloin vaan kahden keskiseen keskusteluun onpa mielessä mikä mieltä askarruttava asia hyvänsä. Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa.

Vuonna 2018 työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman keskeinen teema on fyysinen hyvinvointi. Se perustuu työhyvinvointikyselyn tuloksiin. Alueellisesti järjestetään työergonomia -koulutuksia.

Alueellinen johtaminen

Kehityskeskustelut, työntekijäpalaverit, hoitajien työnohjaukselliset tapaamiset, varhaisen välittämisen keskustelut.

Selkeät raamit

Työtä ohjaa lainsäädäntö, viranomaisvalvonta sekä työnantajan ohjeistukset ja palautteen antaminen.

Työterveyshuolto

Nopeasti hoitoon, kolmikantaneuvottelut. Työterveyshuolto on Suomen Terveystalossa.

Tyhytoiminta

Koulutuspäivät, palvelutoimistokohtaiset tapahtumat ja pikkujoulut.