Tilausehdot

Etusivu » Tilausehdot

Hyvinvointia Kotiin Oy tilausehdot

Työntekijällä on työsuhde Koti- ja hoivapalvelut Hyvinvointia Kotiin Oy:ssä (muualla tekstissä Hyvinvointia Kotiin Oy), joka huolehtii työnantajavelvoitteista. Tilaaja suorittaa sopimuksen mukaiset maksut laskun mukaan Hyvinvointia Kotiin Oy:lle. Työntekijä tekee käyntiin liittyvät kirjaukset (työaika ja tehtävät) asiakaskäynnin päätteeksi mobiililaitteella Fastroi-Hilkka toiminnanohjausjärjestelmään. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa kirjatut tiedot.

Siivoustyön jälkeen liittyvät reklamaatiot tulee tehdä mahdollisimman pian (viimeistään palvelukäyntiä seuraavana päivänä) Hyvinvointia Kotiin Oy:n palvelutoimistoon (yhteystiedot sopimuksen yläosassa), että pystymme toteamaan asian tarkastuskäynnillä. Muita asioita koskevat reklamaatiot on esitettävä 7 vrk:n kuluessa aiheen ilmaantumisesta. Tilaaja hankkii kustannuksellaan tarvittavat asianmukaiset työvälineet, aineet sekä työssä mahdollisesti tarvittavat turvavarusteet, ellei tilausta tehtäessä ole toisin sovittu. Käytettäessä Hyvinvointia Kotiin Oy:n välineitä, veloitetaan ylimääräinen kulukorvaus sen hetkisen hinnan mukaan. Jos Hyvinvointia Kotiin Oy sopimuksesta vuokraa tilausta varten koneita / laitteita,veloitetaan vuokrauskulut tilaajalta. Mikäli tilaaja haluaa muuttaa suoritettavan työn laatua tai siihen käytettävää aikaa, on asiasta sovittava etukäteen palvelutoimiston kanssa. Sovitun palvelukäynnin alkamisajassa on puolen tunnin liukuma; käynti voi alkaa 15 minuuttia ennen tai 15 minuuttia jälkeen sovitun ajan.

Edestakaiset matkakulut veloitetaan kokonaisuudessaan, jos yhdensuuntainen matka asiakaskohteeseen on paikallistoimistolta 5 km tai yli. Kilometrikorvaus kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Matkakulut veloitetaan myös asiakaskäyntiin sisältyvistä ajoista (esim. asiointi, saattajapalvelu) riippumatta asiakaskohteen sijainnista. Sovitun palvelukäynnin peruutus tulee tehdä viimeistään 48 tuntia ennen sovittua työtä, soittamalla siihen palvelutoimistoon, jonka kanssa tilaussopimus on tehty. Peruutukset vastaanotetaan arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Jos käynti perutaan myöhemmin, se veloitetaan kokonaisuudessaan

Palvelusopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Palvelusetelillä tilattuja palveluita koskevat ko. palvelusetelin sääntökirjan mukaiset säännöt.

Hyvinvointia Kotiin Oy:n tekemästä työstä voi hakea kotitalousvähennystä verottajalta (lisätietoja lähimmästä verotoimistosta tai inetrnetistä www.vero.fi ).

Omavalvonta

Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Se tulee tehdä sähköisesti ja se on julkaistava julkisessa tietoverkostossa tai muulla sen julkisuutta edistävällä tavalla. Se tulee olla nähtävillä toimintayksikössä. Omavalvontasuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa ja aina tilanteen muuttuessa.

Asiakas voi nähdä Hyvinvointia Kotiin Oy:n omavalvontaohjelman sekä yksikkökohtaisen omavalvontasuunnitelman (Etelä-Karjala, Etelä-Kymenlaakso, Pohjois-Kymenlaakso ja Uusimaa) tällä sivustolla olevista linkeistä.

Omavalvontaohjelma

Omavalvonta­ohjelma

Etelä-Karjala
Omavalvonta­suunnitelma

Etelä-Kymenlaakso Omavalvonta­suunnitelma

Pohjois-Kymenlaakso
Omavalvonta­suunnitelma

Uusimaa
Omavalvonta­suunnitelma

Hyvinvointia Kotiin Oy:n tietosuojavastaava

Emma Kailio
Puh. 044 7117 911
Sähköposti emma.kailio@hyvinvointiakotiin.fi

Hyvinvointia Kotiin Oy:llä on sopimus Sosiaali- ja osaamiskeskus Socomin kanssa potilasasiamiehen palveluista. Potilasasiamiehenä toimii Aki Kaskinen puh. 044 748 5306. Sosiaaliasiamiehen palvelut löytyvät kunkin hyvinvointialueen yhteystiedoista.

Palautetta?

Kuulemme mielellämme palautteesi palvelusta tai toiminnastamme.