Yritys

Etusivu » Yritys

Hyvinvointia
Kotiin Oy

Tietoa yrityksestä

Toiminnan perusta

Toimimme vahvojen arvojen pohjalta suomalaisella omistajapohjalla. Yritystoiminnan tuotto tuloutuu omistajatahon kautta nuorisotyöhön.

Lupaus

 • Kiireettömästi kohdaten, ammattitaidolla, apua arkeen ja hyvinvointia kotiin.
 • Palvelumme on ihmisläheistä ja huolellista ja sen tuottaa koulutettu henkilökunta.
 • Palveluvalikoimamme on laaja ja tuotamme kokonaisvaltaista hyvinvointia asiakkaillemme.

Arvot

Työryhmissä käytyjen keskustelujen perusteella valikoitui keskeisiksi seuraavat arvot:

Kiireettömyys

Se tarkoittaa meille riittävästi aikaa kohdata asiakas.  Hyvin suunnitellussa työajassa työntekijämme ehtii aidosti kohdata ja kuulla asiakkaan sen hetkinen tilanne ja kunto. Työntekijälle kiireettömyys on mahdollisuus oman työn laadukkaaseen toteuttamiseen.

Turvallisuus

Haluamme läsnäolollamme turvata kotona asumista. Kotona ihmisen on hyvä olla, mutta se edellyttää että voi kokea olonsa turvalliseksi. Ammattitaitoinen henkilölkuntamme ja moniammatilliset työryhmät takaavat sen, että juuri oikea apu oikeaan aikaan on saatavilla.

Kunnioitus

Työmme tapahtuu asiakkaan kodissa. Meidän tehtävämme ammattilaisina on kunnioittaa kotia toimintaympäristönä ja asiakkaan toiveita siitä miten hänen kodissaan toimitaan.

Vastuullisuus

Ammattimaiseen työhön kuuluu aina vastuu. Se on vastuun ottamista asiakkaasta, huolen ilmaisemista tarvittaessa. Se on oikean avun antamista asiakkaalle ja toimintavarmaa kumppanuuttaa kuntayhteistyössä. Vastuullisuutta on liiketoiminnan toteuttaminen niin, että myös omistaja voi olla ylpeä yrityksestään.

Terveyden ja hyvinvoinnin tukemien

Työmme tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Kuntouttavalla työotteella varmistetaan, että toimintakyky säilyy ja mahdollisuuksien mukaan paranee.

Asiakaslähtöisyys

Kaikki palvelukokonaisuudet rakentuvat asiakkaan tarpeista lähtien.

Joustavuus

Yhtiö toimii joustavasti vastaten toimintaympäristönsä muuttuviin tilanteisiin ja vastaamalla kuntayhteistyössä ilmeneviin tarpeisiin. Joudumme pyytämään työntekijöiltämme joustavuutta muuttuvissa tilanteissa, mutta työntentajan sitä myös osoitamme vastaamalla erilaisiin elämäntilanteisiin liittyviin jouston tarpeisiin joita työntekijöillämme on. Merkityksellistä on työajan räätälöinnin mahdollisuus työntekijän toiveiden mukaiseksi.

Arvot ohjaavat toimintaamme niin asiakastyössä, työntekijän toiminnassa, työnantajana toimittaessa ja yhteistyökumppanina.

Yhteistyökumppanimme

 • 4H-yhdistykset Kaakkois-Suomessa
 • Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Itä- ja Keski-Uudenmaan alueella sijaitsevat kotitaloudet
 • Kymenlaakson hyvinvointialue
 • Etelä-Karjalan hyvinvointialue
 • Keski- ja Itä Uudenmaan hyvinvointialueet
 • Oppisopimustoimistot ja oppilaitokset
 • TE-toimistot
 • Alueen järjestöjä ja yrityksiä