Välmående till hemmet

Etusivu » Välmående till hemmet

Välmående till hemmet

Vi erbjuder tjänster

 • Med lokalkännedom
 • Utan brådska
 • Med yrkeskunskap
 • Snabbt och flexibelt
 • All hjälp som behövs i hemmet från samma företag

Hemvård och hemhjälp med hög kvalitet

Hem- och vårdtjänst Välmående till hemmet Ab (Hyvinvointia kotiin Oy) är ett växande privatföretag som producerar social- och hälsovårdstjänster.

Vi erbjuder hemtjänster som underlättar äldre personers boende i hemmet och som främjar den mentala och fysiska funktionsförmågan.

Vi erbjuder också tjänster till barnfamiljer och företag. Vi har ett nära samarbete med kommunerna i vårt verksamhetsområde.

Våra tjänster är människonära, vi är noggranna och vi strävar efter att skapa ett helhetligt välmående för klienten.

Våra tjänster baserar sig på ett skriftligt kontrakt. Vi kommer överens om detaljerna per telefon eller via ett gratis kartläggningsbesök i hemmet.

Företaget ägs av det inhemska 4H Förbundet och vinsten från företagsverksamheten går via verksamhetsområdets lokala förening till ungdomsarbete.

En aktiv och god vardag i ditt hem

Vi vill erbjuda en helhetsinriktad och mångsidig hemtjänst till äldre personer och barnfamiljer i olika livsskeden och situationer.

Vi erbjuder:

 • Personlig hjälp och vård
 • Hjälp i vardagen med tex. dusch, bastu och matlagning
 • Hemsjukvård
 • Vi kan sköta klientens butik-, bank- och apoteksärenden
 • Vi kan följa med på tex. läkarbesök el. dyl.
 • Städhjälp och fönstertvätt
 • Hjälp med gårds- och trädgårdsarbete
 • Aktivering tex. genom att tillbringa tid ute eller hålla sällskap
 • Stimulering tex. stolgymnastik och handarbete
 • Tjänster för barnfamiljer

Hushållsavdrag

Vår service är berättigad till hushållsavdrag, observera dock skattemyndigheternas instruktioner om hushållsavdrag.

Om kundens tjänstebehov på grund av nedsatt funktionsförmåga är kontinuerligt och tjänsten ges på basen av en vård- och serviceplan är den mervärdesskattefri.

Personal

Vår personal består av ca 80 personer. Vårt mångsidiga team omfattar sjukskötare, hemvårdspersonal, städare och personal med utbildning inom trädgårds- och fastighetsbranschen.

Kontakta oss

Södra Karelen

Pormestarinkatu 6B, 53100 Villmanstrand
tel. 040 552 7435
toimisto.lappeenranta@hyvinvointiakotiin.fi

Norra Kymmenedalen

Kauppalankatu 5 A 9, 45100 Kouvola
Tel. 040 743 8966
toimisto.kymenlaakso@hyvinvointiakotiin.fi

Södra Kymmenedalen

Vesitorninkatu 2 LT 67, 48600 Kotka
tel. 040 752 1045
toimisto.kymenlaakso@hyvinvointiakotiin.fi

Nyland

Prästgatan 19, 06100 Borgå
tel. 040 530 8814
toimisto.uusimaa@hyvinvointiakotiin.fi