Ilmoituskanava

Etusivu » Ilmoituskanava

Ulkoinen ilmoituskanava

Ilmoituskanavan taustalla on Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin perustuva ilmoittajansuojelulaki. Kyse on rikkeistä ja väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Koti -ja hoivapalvelut Hyvinvointia kotiin oy:llä on ilmoituksia varten sisäinen ilmoituskanava, joka on tarkoitettu kaikille yrityksen työntekijöille.

Kuntalaiset eivät voi ilmoittaa yrityksen sisäisen ilmoituskanavan kautta, mutta he voivat tehdä ilmoituksen oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan. Ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytöksestä voi tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan kirjallisesti tai suullisesti.

Ilmoituksia voidaan tehdä Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisista, jotka:

  • ovat rangaistavia
  • voivat johtaa seuraamusmaksuun tai
  • voivat vakavasti vaarantaa yleisen edun toteutumista

Ilmoituksen voi tehdä rikkeistä tai väärinkäytöksistä ilmoittajansuojelulaissa määriteltyihin lainsäädännön aloihin liittyen. Lisätietoa löytyy oikeuskanslerinviraston sivustolta.

Palaute yrityksen eri toiminnoista ja ehdotukset niiden kehittämiseksi eivät kuulu ilmoituskanavalla ilmoitettaviin asioihin, vaan niitä varten on olemassa yrityksen palautepalvelu.

Toimintaohjeet

Kenelle ja milloin?

Tausta ja lainsäädäntö